www.silvovametoda.cz # Tento seminář se zaměřuje na důležité téma – jak motivovat sebe a jak motivovat druhého. # Motivace je klíčovým životním tématem. Každá práce, každá životní nebo pracovní aktivita je od počátku aktivována tím, čemu se říká důvod-motiv, kvůli kterému jsme schopni danou činnost nebo projekt uskutečnit. Pokles nebo ztráta motivace bývá častým důvodem předčasného ukončení nejrůznějších činností nebo vztahů. # Máte tuto zkušenost ? Cítili jste někdy, že ztrácíte nebo jste ztratili motivaci a nevíte co dělat dál ve vaši práci nebo že se vám najednou nechce dál pokračovat? Cítili jste někdy, že sice fungujete, ale že jste uvnitř prázdní a bez energie? # Prapočátkem všeho v životě je upřímná touha. Bez touhy, základního životního paliva nelze nic realizovat. Člověk, který umí udržovat oheň upřímné touhy, naplňuje svou životní cestu vášní a nadšením a je skutečným mistrem života. # Největším motivačním prvkem je uvědomění si vlastních schopností nekonečných možností, které nám poskytuje osobní rozvoj. Existují zásady, které je třeba přijmout a prakticky je uvádět do úspěšného života. A o tom je tento speciální kurs. # Být velkým motivátorem lidí, který dokáže odlišovat manipulaci od motivace, je třeba se naučit.

Print Friendly